Projekti


Kot družbeno odgovorno podjetje si v Zavodu Rikus prizadevamo prispevati k varstvu okolja. Aktivno sodelujemo pri projektih, ki so usmerjeni v varstvo narave ter razvoj tehnologij in procesov, ki zagotavljajo nižje obremenjevanje okolja. V okviru naše strategije razvoja želimo tudi v bodoče prispevati k pametni rabi naravnih virov in dobrin ter osveščanju javnosti o pomenu zdravega življenjskega okolja.

Skupaj z našimi sodelavci in programskimi partnerji imamo številne  reference s področja koordinacije in vodenja ekološko usmerjenih projektov kot so:

 

 • razvoj inovativnih rešitev na področju e-kmetijstva,
 • tržno raziskovanje
 • idejne rešitve/razvoj produktov
 • izobraževanje zaposlenih
 • kreativno komuniciranja
 • projekti na področju trajnostnega razvoja
 • organizacija konferenc in seminarjev namenjenih promociji ekološkega pridelovanja in proizvodnje,
 • razvoj ekoloških rešitev za zaščito rastlin,
 • razvoj idejnih projektov za trajnostno mobilnost,
 • izvedba analiz  za energetsko učinkovito vodenje podjetja,
 • oblikovanje inovativnih rešitev za energetsko sanacijo stavb.

Kontaktni podatki
Zavod RIKUS
Roška cesta 69
8333 Semič

M: 031 431 876
E: info@rikus.si

 

računovodski servis     ©Copyright 2011 RIKUS, zavod za razvoj, izobraževanje in kulturo.